Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elles Smit Paardencoaching & Training.
Met betrekking tot deelname aan coachingsessies, -trajecten of workshops.

 

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Elles Smit paardencoaching & Training (hierna te noemen opdrachtnemer) met de persoon en/of organisatie (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten. Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

 

2. Coachingsactiviteiten

De coachingsactiviteiten vinden plaats op Zijdwerk 13 1693 NZ Wervershoof. Onder de coachingsactiviteiten wordt verstaan:
a. Individuele sessie; waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden.
b. Coachingstraject; een traject van minimaal 3 sessies waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden.
c. Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband voor particulieren of teams/organisaties.

 

3. Opdrachtbevestiging

De inschrijving voor of reservering van 1 van bovengenoemde activiteiten is definitief na schriftelijke (e-mail) van opdrachtnemer. Deze opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht om opdrachten te weigeren.

 

4. Intakeformulier

Voorafgaand word er gewerkt met een intakeformulier, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie. Alle gegevens die de opdrachtgever met de opdrachtnemer deelt worden niet aan derden verstrekt.

 

5. Annuleren van coachingsactiviteit door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst of overeengekomen datum van een coachingsactiviteit wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden:
a. Het is mogelijk om 7 dagen van te voren – mits in overleg – de bevestigde coachingsactiviteit kosteloos te annuleren of te wijzigen.
b. Als de opdrachtgever 3 dagen voor de overeengekomen datum wil annuleren, is hij/zij 50% van het factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer.
c. Als de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang de overeenkomst/afspraak annuleert, is hij/ zij het volledige factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer.
d. Wanneer opdrachtgever bij aanvang van de coaching activiteit niet verschijnt of slechts een deel hiervan kan bijwonen, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling/compensatie).

 

6. Wijzigen van coachingsactiviteit door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om een coachingsactiviteit te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of sterfgeval. In goed overleg met opdrachtgever wordt een vervangende datum en tijdstip overeengekomen.

 

7. Uitvoering van de opdracht

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten geheel in de lijn van opdrachtnemer.

 

8. Betaling van een coachingsactiviteit door opdrachtgever

De coachingsactiviteit wordt na opdrachtbevestiging gefactureerd. Het factuurbedrag dient 24 uur voor aanvang van de coachingsactiviteit op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. Het is ook mogelijk het bedrag op de dag zelf voor aanvang van coaching activiteit te voldoen.

 

9. Aansprakelijkheid

Deelname aan de coachingsactiviteiten is op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen. Het spreekt voor zich dat zowel de locatie als de paarden zorgvuldig zijn geselecteerd en de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met paarden risico’s met zich mee brengen.

 

10. Geheimhouding

Beide partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.